اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت برق حرارتی از سوی وزیر نیرو منصوب شدند
7 آبان 1397
وزیر نیرو با صدور احکام جداگانه اعضای جدید هیأت مدیره شرکت را به مدت دو سال منصوب کرد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1113/110.jpg

​به گزارش روابط عمومی شرکت برق حرارتی-رضا اردکانیان با صدور احکامی جداگانه محسن طرزطلب، عبدالله عربگری، محمد دورعلی، عبدالرسول پیشاهنگ، حمیدرضا عظیمی و آرش کردی را به دو مدت سال به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق حرارتی منصوب کرد.

شایان ذکر است پیش از این نیز وزیر نیرو در تاریخ 30 تیرماه سالجاری با صدور حکمی همایون حائری را به عنوان عضو و  رئیس هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق حرارتی منصوب کرده بود.


به اشتراک بگذارید: