وزیر نیرو،‌ مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی را منصوب کرد
7 آبان 1397
با حکم وزیر نیرو،‌ محسن طرزطلب به عنوان مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی منصوب شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1112/16465198_1216307551778606_1025444246741581824_n.jpg
به‌ گزارش روابط عمومی شرکت برق حرارتی-وزیر نیرو با صدور حکمی، محسن طرزطلب را براي مدت دو سال به‌ عنوان مدير‌عامل شركت مادر تخصصي تولید نیروی برق حرارتی كشور منصوب شد.
در بخشی از پیوست حکم مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی مباحثی از قبیل پیاده‌سازی کامل برنامه‌های بخش تولید وزارت نیرو برای تابستان 98، افزایش ظرفیت جدید نیروگاهی با رویکرد افزایش بازدهی، ارتقای متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته در راستای تک رقمی کردن تلفات برق، بهبود شاخص‌های بهره‌وری، توسعه و بهینه‌سازی شبکه تولید برق کشور، انجام برنامه‌های نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات با تاکید بر رعایت معیارهای زیست محیطی و... به عنوان بخشی از اولویت‌های تخصصی مورد تاکید قرار گرفته است.
در پیوست این حکم همچنین ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور، اعمال شايسته‌گزینی به عنوان معيار اصلی انتخاب همکاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيري‌ها، واگذاري‌ها و انتصابات، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» به ويژه در حوزه‌هاي مرتبط با حقوق عمومي، توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي‌ها و سياستگذاری‌ها، به کارگيري هر چه بيشتر جوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و کارشناسي در سطوح مختلف اداري و... به عنوان اولویت‌های عمومی مورد تاکید قرار گرفته است.


به اشتراک بگذارید: