عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
نيروگاه رامین اهواز با تكيه بر دانش و تخصص كاركنان خود توانست با ساخت كولر بخار استارت بويلر فاز 3 ضمن صرفه جويي حدود 4 ميليارد و 500 ميليون ريالي در مسير خودكفايي و تحقق اقتصاد مقاومتي گام بردارد.
1398/09/12
لینک تصویر خبر
نیروگاه حرارتی اصفهان تا پایان آبانماه سال جاری، دو میلیارد و 127 میلیون و290 هزار کیلووات برق تولیدی را به شبکه سراسری کشور تحویل داد.
1398/09/12
لینک تصویر خبر
تعمیرات اساسی واحد 19 هیتاچی نیروگاه برق ری که از اواخر مهرماه آغاز شده بود در حال انجام است.
1398/09/12
لینک تصویر خبر