خبر برگزیده
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
معاون برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت:‌ معاملات اوراق گواهی ظرفیت در شهریورماه نسبت به ماه قبل حدود 250 درصد رشد داشته و انتظار می‌رود برای ماه‌های آتی نیز شاهد رونق این بازار و افزایش تقاضا باشیم.
29 شهریور 1399
لینک تصویر خبر

عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
مجری طرح‌های نیروگاهی بیع متقابل شرکت برق حرارتی گفت:‌ نخستین واحد بخار نیروگاه فردوسی با ظرفیتی بالغ بر 160 مگاوات به شبکه برق کشور متصل شد.
29 شهریور 1399
لینک تصویر خبر
معاون برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت:‌ معاملات اوراق گواهی ظرفیت در شهریورماه نسبت به ماه قبل حدود 250 درصد رشد داشته و انتظار می‌رود برای ماه‌های آتی نیز شاهد رونق این بازار و افزایش تقاضا باشیم.
29 شهریور 1399
لینک تصویر خبر
وزیر نیرو گفت: با بهبود روش‌های بهره‌برداری در ۵ نیروگاه کشور و اصلاحاتی که در سیستم بهره‌برداری صورت گرفته، 118 مگاوات در مجموع به توان تولید برق افزوده شد که این امر بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های پیشین محسوب می‌شود.
26 شهریور 1399
لینک تصویر خبر