عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
تفاهم نامه سه جانبه همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به امضاء رسید.
1398/05/30
شرکت مدیریت تولید برق بیستون در پیک بار تابستان سال جاری موفق به تولید بیش از 1 میلیون و 230 هزار مگاوات ساعت انرژی به صورت ناخالص شد.
1398/05/30
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1909/photo_2018-04-18_10-16-07.jpg
رضا اردکانیان، وزیر نیرو از عملکرد روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی در نخستین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور تقدیر نمود.
1398/05/30
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1908/aa.jpg