عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
در راستای دست یابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز برنامه های توسعه جمهوری اسلامی تفاهم نامه بين شرکت مدیریت تولید برق بیستون و دانشگاه رازی کرمانشاه به امضا رسید.
1397/12/27
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1514/4654654.jpg
نيروگاه حرارتي اصفهان در سال جاری بیش از دو میلیارد و423میلیون كيلووات، انرژي الكتريكي تولید و به شبكه سراسري برق كشور انتقال داد.
1397/12/20
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1505/image_2019_1_5-10_57_56_879_0yK.jpg
نيروگاه حرارتي اصفهان در سال جاری بیش از دو میلیارد و175میلیون كيلووات، انرژي الكتريكي تولیدو به شبكه سراسري برق كشور انتقال داد.
1397/11/29
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1417/IMG_20190129_231205_044.jpg