خبر برگزیده
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به انعقاد قرارداد تبدیل چهار هزار مگاوات واحد گازی به سیکل ترکیبی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار و 500 مگاوات از این واحدها یا به بهره‌برداری رسیده و یا امسال وارد مدار خواهند شد.
14 تیر 1399
لینک تصویر خبر

عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
معاون توليد شرکت مديريت توليد برق شازند گفت:‌ با واکنش سریع و اقدامات تخصصی کارکنان نیروگاه حرارتی شازند، نوسان شدید ایجاد شده در بویلر این واحد برطرف شده و مانع از خروج واحد شماره سه این نیروگاه در روزهای پیک مصرف تابستان شدند.
14 تیر 1399
لینک تصویر خبر
معاون برنامه‌ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به تسهیل شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت، گفت: مشترکان صنعت برق پس از این می‌توانند به صورت مرحله‌ای تعهد خود را در این خصوص انجام دهند.
14 تیر 1399
لینک تصویر خبر
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به انعقاد قرارداد تبدیل چهار هزار مگاوات واحد گازی به سیکل ترکیبی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار و 500 مگاوات از این واحدها یا به بهره‌برداری رسیده و یا امسال وارد مدار خواهند شد.
14 تیر 1399
لینک تصویر خبر