عناوین کل اخبار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1377/image_2019_1_19-10_3_58_979_qIx.jpg
سمینار آموزشی آشنايي با شيوه ها و شگردهای جاسوسی سرویس های اطلاعاتی ويژه صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد
با حضوربیش از 250 نفر مسوولین و کارشناسان مشاغل حساس صنعت آب و برق خوزستان؛ سمینار آموزشی آشنايي با شيوه ها و شگردهای جاسوسی سرویس های اطلاعاتی ويژه صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.
1397/10/29
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1373/222222.jpg
اولین همایش تخصصی مدیریت بحران وپدافند غیر عامل صنعت برق حرارتی خوزستان به میزبانی نیروگاه رامین برگزار گردید.
اهداف این همایش اشاعه فرهنگ سازمانی در عرصه پدافند غیر عامل،آشنایی با الزامات ورویکردهای نوین دربحران بمنظور توانمندسازی وافزایش پایداری درعرصه تولید برق حرارتی عنوان گردید.
1397/10/29
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1372/15.jpg
در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی ارائه نمود؛ تشریح دستاوردهای صنعت تولید برق استان قزوین
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی دستاوردهای صنعت تولید برق استان قزوین را در دیدار با مسئولان استان قزوین تشریح نمود.
1397/10/29