عناوین کل اخبار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1030/IMG_9378.jpg
واحد G15 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد وارد مدار تولید شد
واحد G15 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد پس از انجام بازدید 4 هزار ساعته وارد مدار تولید شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1029/IMG_4705.jpg
تولید 2 میلیون و 296 هزارو 791 مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه یزد
مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، 2 میلیون و 296 هزارو 791 مگاوات ساعت انرژی برق تولید کردند.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1026/446327448_296115.jpg
صرفه جویی 5 میلیارد ریالی با بازسازی تعداد 120 عدد بسکت سرد ژونگستروم در نیروگاه بیستون
عملیات بازسازي و ترميم يک‌ست کامل از بسکتهاي سرد ژونگستروم در اولویت کاری متخصصان شرکت مدیریت تولید برق بیستون قرار گرفت.