خبر برگزیده
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
بازار گواهی ظرفیت که برنامه‌ریزی آن از سال 93 آغاز شده بود، پس از پنج سال فعالیت کارشناسی، با همکاری‌ وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد و امور دارایی به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
28 بهمن 1398
لینک تصویر خبر

عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
اين نيروگاه ضمن رفع چالشهاي توليد و محدوديت هاي فني واحد نيروگاهي توانست در فصول پائيز و تابستان توليد انرژي برق خود طي 11ماهه سال جاري را به 9 ميليون و 201 هزار و 227 مگاوات ساعت برساند.
07 اسفند 1398
لینک تصویر خبر
در آیینی که با حضور عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و توکلی مدیر کل حراست و امورمحرمانه این صنعت در نیروگاه رامین برگزار شد، خلیل محمدی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این نیروگاه منصوب و از خدمات ناصر محمدی مدیر عامل پیشین این مجموعه صنعتی تقدیر شد.
05 اسفند 1398
لینک تصویر خبر
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: این اوراق بر مبنای تعهد نیروگاه مبنی بر ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاه برای تاریخ مشخصی درآینده منتشر می‌ شود.
28 بهمن 1398
لینک تصویر خبر