خبر برگزیده
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اينکه در تلاش برای تقویت منابع ریالی پروژه‌‌های نیروگاهی هستیم، گفت: بدین منظور درصددیم طی یک ماه آینده از محل فروش اوراق سلف تولید برق در بورس بتوانیم منابع موردنیاز برای تکمیل نیروگاه‌های‌ موجود را تقویت کنیم.
03 مهر 1399
لینک تصویر خبر

عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اينکه در تلاش برای تقویت منابع ریالی پروژه‌‌های نیروگاهی هستیم، گفت: بدین منظور درصددیم طی یک ماه آینده از محل فروش اوراق سلف تولید برق در بورس بتوانیم منابع موردنیاز برای تکمیل نیروگاه‌های‌ موجود را تقویت کنیم.
03 مهر 1399
لینک تصویر خبر
نیروگاه گازی هسا استان اصفهان در سال جهش تولید موفق به ثبت رکورد جدیدی در تولید برق شد.
02 مهر 1399
لینک تصویر خبر
نیروگاه طبس استان خراسان‌جنوبی نخستین نیروگاه زغال‌سنگ سوز کشور است که با مجموعه ظرفیت 650 مگاوات در دو واحد 350 مگاواتی احداث خواهد شد.
01 مهر 1399
لینک تصویر خبر