خبر برگزیده شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
خبرنگاران حوزه نیرو از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران بازدید کردند
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در این بازدید با اشاره به اینکه سالانه 10 تا 12 هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی انجام می‌شود، گفت: پیشرفت ایران در تعمیرات نیروگاهی به حدی رسیده که تحریم‌ها و تهدیدها از طرف کشورهای صاحب تکنولوژی به صفر رسیده است.
عناوین کل اخبار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/832/13579853-b.jpg
انرژی تولیدی نیروگاه شهید مفتح و دورود در اردیبهشت 97
نیروگاه شهید مفتح و نیروگاه درود موفق به تولید 483 هزارو 25 مگاوات ساعت در اردیبهشت 1397 شدند.
۳۳ هزار قطعه از تولیدات نیروگاه نکا بومی‌سازی شد
مدیرعامل نیروگاه نکا از ساخت ۳۳ هزار قطعه مورد نیاز این نیروگاه در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: ۳۳ هزار قطعه از تولیدات نیروگاه نکا بومی‌سازی شد.
بازسازی پمپهای عمودی مرحله اول تاسیسات ساحلی نیروگاه رامین
پنجمین پمپ عمودی ایستگاه پمپاژ مرحله اول تاسیسات ساحلی نیروگاه رامین پس از ۱۲ سال مورد بازسازی و راه اندازی قرار گرفت.