عناوین کل اخبار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/262/photo_2017-05-22_16-11-33.jpg
پايان عمليات تعميرات اساسي و راه اندازي واحد 2 بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
واحد 160 مگاواتي شماره 2 بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) با پايان عمليات تعميرات اساسي 50000 ساعته خود راه اندازي و با شبكه سراسري سنكرون گرديد.
ياتاقان كمپرسور و توربين واحد پنچ تنظيم شد
به دليل اختلاف دمايي كه در سنسورهاي ياتاقان كمپرسور واحد پنج نيروگاه خليج فارس وجود داشت واحد از مدار خارج شد و بعد از تنظيم ياتاقان كمپرسور و توربين دوباره اين واحد در مدار توليد قرار گرفت.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/245/resize01.jpg
توليد 654 ميليون و 241 هزار كيلووات ساعت انرژي در نيروگاه‌ شهيد سليمي ‌نكا
نيروگاه نكا در فروردين ­ماه سال­جاري 654 ميليون و 241 هزار كيلووات ساعت انرژي توليد كرد.