عناوین کل اخبار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/922/for site.jpg
وزير نيرو از تلاش هاي ارزنده كاركنان نيروگاه نكا تقدیر کرد
رضا اردكانيان از تلاش هاي ارزنده و احساس مسئوليت كاركنان نيروگاه ری در انجام وظايف محوله قدرداني کرد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/921/DSC_2149.JPG
دیدار مشاور عالی وزیر نیرو با خانواده شهید رضا بابتراش همکار نیروگاه برق ری
ستار محمودی به همراه مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران با خانواده شهید بابتراش دیدار کردند.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/920/DSC_7857.JPG
مشاور وزیر نیرو در اولین همایش HSE نیروگاه های حرارتی: در حال حاضر صنعت بزرگی در کشور بدون ساختار HSE وجود ندارد
طاهری گفت: سال 86 به صورت بنیادی و با رویکرد نهادینه سازی، ساختار جدید HSE در وزارت نیرو پیاده سازی شد، به طوری که این حرکت بزرگ موجب شد، امروز حتی یک صنعت بزرگ بدون ساختار HSE در کشور دیده نشود.