خبر برگزیده
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد در راستای جلب مشارکت بخش خصوصی، نسبت به شناسایی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان دارای توانمندی فنی و مالی لازم برای تحویل، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور و بهره‌برداری از آن، در قالب سازوکار جلب مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید.
1398/02/29
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1669/download (1).jpg

عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات بازدید دوره ای، دوباره به مدار تولید بازگشت.
1398/03/01
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1681/5.jpg
در پي طغيان رودخانه هاي استان خوزستان ، نيروگاه رامين بر اساس مسئوليت اجتماعي خود ضمن توليد پايدار برق مورد نياز مردم ، امكانات و پتانسيل خود را بمنظور كمك رساني به مناطق سيل منطقه بكار گرفت .
1398/03/01
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1678/نيروگاه رامين.jpg
تعمیرات اساسی واحد پنج نیروگاه گازی خلیج فارس با حضور پیمانکار و متخصصان داخلی انجام شد.
1398/02/31
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1677/tavanir.jpg