عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
رله های عمل کننده والوهای پنوماتیکی واحدهای نیروگاه شهید رجایی به طورکامل از سوی متخصصان این شرکت بازسازی می شود.
1398/06/31
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1932/image_2019_9_2-15_34_21_150_IUG.jpg
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون از تولید ناخالص بیش از 2 میلیون و 170 هزار مگاوات ساعت انرژی در واحدهای بخار نیروگاه بیستون طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: میزان انرژی تولید شده نسبت به مقدار مشابه سال گذشته رشد 23 درصدی داشته است.
1398/06/26
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1971/KHO_9709.jpg
نیروگاه افق ماهشهر با تولید 920 هزار و 191 مگاوات ساعت انرژی برق در پیک بار تابستان سال جاری نقش عمده ای در پایداری شبکه برق جنوب شرق خوزستان ایفاء نمود.
1398/06/26