عناوین کل اخبار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1153/image_2018_11_13-12_35_38_129_qYy.jpg
با حضور وزیر نیرو؛ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان به بهره‌برداری رسید/ 1841 مگاوات نیروگاه حرارتی در خوزستان در دست اجرا است
واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان در استان خوزستان به ظرفیت اسنی 500 مگاوات با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1152/image_2018_11_10-9_25_20_391_1YH.jpg
تعمیر اساسی فیدپمپ شماره یک واحد 2 بخار نیروگاه بیستون
تعمیر اساسی یکی از تجهیزات مهم نیروگاه بیستون برای اولین بار با استفاده از قطعات ساخت داخل و دانش بومی کارکنان این نیروگاه انجام شد
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1151/DSC_9847.JPG
بازگشت واحد بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی به شبکه سراسری تولید
با اتمام تعمیرات نیمه اساسی واحد شماره 3 سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی، 100 مگاوات توان نامی، دوباره به مدار تولید بازگشت.