عناوین اخبار
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
مجوز تغییر نام نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی از وزارت نیرو اخذ گردید.
1398/10/29
لینک تصویر خبر
محسن طرزطلب گفت: این نیروگاه جزو اولین نیروگاه‌ ها از قرارداد پنج هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی است، که مقرر شده از توربین‌های گازی پیشرفته کلاس اف دراین پروژه استفاده کند.
1398/10/28
لینک تصویر خبر
عملیات اسید شویی بویلر واحد اول 320 مگاواتی بخار نیروگاه اصفهان توسط کارکنان متخصص شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در مدت 92ساعت انجام شد.
1398/10/24
لینک تصویر خبر