عناوین کل اخبار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/436/1222.jpg
تاکید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور: تسریع در شروع عملیات ساخت برج خنک کننده خشک نیروگاه اصفهان
مهندس مهندس طرزطلب، بر تسریع در شروع عملیات ساخت برج خنک کننده هیبریدی خشک نیروگاه اصفهان که باعث صرفه جویی بیش از 80 درصدی آب مورد نیاز برای تولید برق در نیروگاه اصفهان خواهد شد تاکید کرد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/440/snapshot20170711144220.jpg
نیروگاه بیستون رتبه برتر تولید برق در تابستان 96 را کسب کرد
طی ارزیابی به عمل آمده از سوی وزارت نیرو شرکت مدیریت تولید برق بیستون در زمره نیروگاه‌های برتر تولید برق کشور قرار گرفت
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/443/434320920_200073.jpg
شرکت تولید نیروی برق یزد، رتبه برتر در دستیابی به حداکثر آمادگی را در تابستان 96 کسب کرد
در مراسمی باحضور ستارمحمودی سرپرست وزارت نیرو، هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر در امور برق و انرژی، محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و عبدالرسول پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اهدا لوحی از مدیرعامل و کارکنان این شرکت بدلیل دستیابی به حداکثر آمادگی در تولید برق در پیک بار تابستان 96 قدردانی بعمل آمد.